Перейти до вмісту

Створення доступного освітнього середовища

ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ПРОЯВАМ НАСИЛЬСТВА (БУЛІНГУ, ЦЬКУВАННЮ)

СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ПРОЯВАМ

НАСИЛЬСТВА (БУЛІНГУ, ЦЬКУВАННЮ)

Відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16. 06. 2015 №64, листа Міністерства освіти і науки України від 07.08.2018 №1/9-486 «Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини у 2018/2019 навчальному році» діяльність школи буде спрямована на виконання таких завдань:

формування в учнів компетентностей, важливих для успішної соціалізації особистості;

впровадження демократичної культури, захист прав дитини і формування демократичних цінностей;

запобігання та протидія таким негативним явищам серед дітей та учнівської молоді як насильство, кібертретирування, булінг тощо,

формування у дітей і підлітків життєвих навичок (психосоціальних компетентностей), які сприяють соціальній злагодженості, відновленню психологічної рівноваги,

запобігання та протидія торгівлі людьми, формування у школярів таких життєвих навичок, як спілкування, прийняття рішень, критичне мислення, управління емоціями, стресами та конфліктними ситуаціями, формування цінностей та набуття відповідних компетентностей;

формування морально-етичних, соціальних, громадянських ціннісних орієнтирів, виховання національно свідомої, духовно багатої, фізично досконалої особистості;

профілактика девіантної поведінки, правопорушень та злочинності серед неповнолітніх;

профілактика залежностей та шкідливих звичок, пропаганда здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я як найвищої соціальної цінності;

формування в школі творчого середовища, залучення учнів в позаурочний час до  спорту, творчості, мистецтва, інших громадських заходів з метою їх позитивної самореалізації, соціалізації;

розвиток творчої співпраці педагогічного колективу, учнів і батьків на засадах педагогіки партнерства.

З цією метою у 2019/2020 н. р. здійснити наступні заходи:

Зміст діяльності

Термін

Відповідальні

1.

Організація відповідних заходів безпеки (охорона, чергування педагогічних працівників, спостереження за приміщеннями і територією школи)

Чергування працівників в приміщеннях і на території закладу.

Чергування класів по школі

Постійно

За графіком

Директор, завгосп, голова ПК

Працівники школи

Заст..дир. з ВР, кл. керівники 5-11 класів

2.

Контроль за виконанням Статуту школи, законодавства України про освіту, правил внутрішнього трудового розпорядку

Дотримання норм педагогічної етики

постійно

Адміністрація, ПК

Працівники школи

3.

Забезпечення безпечного психологічно комфортного освітнього середовища

постійно

Працівники закладу

4.

Психологічна просвіта здобувачів освіти з метою профілактики булінгу в учнівському середовищі

Прот. року

Практичний психолог

·

Тренінгове заняття «Профілактика булінгу в учнівському середовищі». 5-11кл.

Вересень-жовтень

·

Поради «Як допомогти упоратися з булінгом». 1-11кл

Прот. року

·

Години спілкування на тему: «Кібербулінг». 9-11кл.

Прот. року

·

Корисні правила-поради для  профілактики і подолання кібер-булінгу. 9-11кл.

Прот. року

·

Проект #СтопБулінг

Створення учнями відео, презентацій, їх перегляд та обговорення в класних колективах.

«Що таке булінг. Як його розпізнати. Як йому протидіяти», «Кібербулінг або агресія в інтернеті: Способи розпізнання і захист дитини». 5-11кл.

Листопад-Грудень

·

Перегляд та обговорення відеороликів «Нік Вуйчич про булінг у школі», «Булінг у школі та як з ним боротися – говоримо з Уповноваженим Президента України..», «Зупиніться!!! МОЯ Історія про Булінг і Кібербулінг». 1-11кл.

Прот. року

·

Бесіда –тренінг «Віртуальний терор: тролінг і кібербулінг. Як запобігти. Як вберегтись.». 6-8кл.

Квітень

5.

Спостереження за мікрокліматом в учнівському колективі.

Анкетування та тестування учнів (за потребою) для вивчення  мікроклімату та його корекції

Протягом року

Практичний психолог

Класні керівники. Вчителі

Практ. психолог

6.

Години спілкування в класних колективах  з метою засвоєння учнівською молоддю морально-етичних, соціальних ціннісних орієнтирів:

«Людина починається з добра»;

16 листопада — День Толерантності;

#СтопБулінг

Прот. року

Класні керівники

7.

Інформаційно-просвітницька робота з  пропаганди здорового способу життя.

Прот. року

Заст. дир. з ВР

Кл. керівники

1 – 11 класів, практ. психолог, вчителі, пед..-організатор

8.

Правова освіта учнів, запобігання правопорушенням, злочинності неповнолітніх:

профілактика правопорушень та злочинності неповнолітніх,

профілактики дитячої бездоглядності,

правова та психологічна підтримка дітей, які опинились у складних життєвих умовах,

запобігання насильству, булінгу;

формування у дітей і підлітків життєвих навичок (психосоціальних компетентностей), які сприяють соціальній злагодженості, відновленню психологічної рівноваги,

запобігання та протидія торгівлі людьми,

управління емоціями, стресами та конфліктними ситуаціями,

формування морально-етичних, соціальних, громадянських ціннісних орієнтирів.

Прот. року

Заст. дир.. з ВР

Кл. керівники

1 – 11 класів, практ. психолог, вчителі, пед..-організатор

9.

·

Розвиток дієвих органів учнівського самоврядування

Школа лідерства

Прот. року

Педагог-організатор, кла.керівники 5-11 класів

Педагог-організатор, практ. психолог

10.

Створення умов для позитивної соціалізації та самореалізації учнів у різноманітних класних та шкільних заходах в позаурочний час

Залучення учнів до участі в конкурсах знавців, предметних олімпіадах, пошуково-дослідницькій роботі

Прот. року

Класні керівники 1-11 класів,

Педагог-організатор

Керівники гуртків та секцій

Вчителі

11.

Оновлення банку даних дітей, які потребують особливої соціальної соціальної уваги та підтримки

Організація соціальної підтримки дітей,  пільгових категорій

Вересень,

січень

Заст. дир.. з ВР, НВР, інспектор з харчування

12.

Оновлення банку даних  учнів, схильних до правопорушень, бродяжництва, дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах

Психолого-педагогічний супровід дітей, робота з батьками

Вересень, січень

Прот. року

Заст.дир. з ВР Класні керівники

Кл. керівники, практ. психолог

13.

Постійний контроль за станом відвідування учнями навчальних занять. Оперативно з’ясовувати у батьків причини відсутності учнів у школі.

протягом року

Класні керівники

14.

Робота з батьками

За планами роботи

Класні керівники, практ. психолог, вчителі

·

Просвіта батьків питань виховання та розвитку дитини, захисту прав дитини, формування здорового способу життя, превентивного виховання, попередження насильства в сім’ї

Індивідуальні консультації

Прот. Року

П
’ятниця

Класні керівники, вчителі

·

Поради батькам, щоби зменшити ризик булінгу та  кібербулінгу для своєї дитини.

Грудень,

Травень

 Практ. психолог

Міні-тренінг “Як навчити дітей безпечної поведінки в Інтернеті”. 2-4кл.

Січень -лютий

Практ. психолог

15.

Методична робота

·

Оперативні, методичні наради, вивчення законодавства України, інструктивно-методичних, нормативних документи МОН України, органів управління освітою з питань виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини.

Опрацювати лист МОН України від 07.08.2018 №1/9-486 «Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини у 2018/2019 навчальному році»

Прот. року

IV-08

Заступник з ВР

·

Круглий стіл для педагогічного колективу.  Консультації

«Безпечна школа. Маски булінгу».

За планом

Практ. психолог

·

Засідання педагогічної ради «Діяльність педагогічного колективу  щодо безпеки й благополуччя дитини»

03 2019

Заст.. дир.. з ВР, голова МО, практичний психолог

·

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників на курсах районних та міських семінарах, студіях (ІППО, он-лайн освіта, тощо)

Прот. року

Адміністрація, голови МО

Телефони довіри

Дитяча лінія 116 111 або 0 800 500 225 (з 12.00 до 16.00);
– Гаряча телефонна лінія щодо булінгу 116 000;
– Гаряча лінія з питань запобігання насильству 116 123 або 0 800 500 335;
– Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 50 17 20;
– Уповноважений Президента України з прав дитини 044 255 76 76;
– Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103;
– Національна поліція України 102.