Перейти до вмісту

Зарахування до першого класу

Відповідно до Порядку зарахування, відрахування, та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 367 від 16 квітня 2018 року на підставі заяв батьків (осіб, які їх заміняють) та доданих документів наказом по школі від 01.06.2022 № 10-У до першого класу зараховані:

 1. Алієва
 2. Альошин
 3. Бачинська
 4. Бібікова
 5. Білозьорова
 6. Біль
 7. Більчук
 8. Бойко
 9. Борисенко
 10. Брижчук
 11. Булига
 12. Венгловський
 13. Вікорчук
 14. Власенко
 15. Волвачева
 16. Габдрахманов
 17. Гаєва
 18. Гайдук
 19. Галченко
 20. Гарбузюк
 21. Глоба
 22. Гончарова
 23. Гребенчуков
 24. Гребінник
 25. Григоренко
 26. Груша
 27. Гусаров
 28. Дем’яненко Максим
 29. Дем’яненко Марія
 30. Дмитришина
 31. Довгань
 32. Дяк
 33. Жила
 34. Зозуленко
 35. Калініченко
 36. Кім
 37. Кнюх
 38. Коваленко
 39. Коваль
 40. Козерацька
 41. Кондратюк
 42. Концурак
 43. Корсун
 44. Костиркін
 45. Купрєєва
 46. Курилич
 47. Курманчук
 48. Кучерявий
 49. Левченко
 50. Лисенко
 51. Максімов
 52. Малюга
 53. Марценюк
 54. Медьєвський
 55. Мигалатій
 56. Назарова
 57. Нікітін
 58. Пастушенко
 59. Пасько
 60. Пімахов
 61. Пімахова
 62. Пудовкін
 63. Радішевська
 64. Радченко
 65. Рачківська
 66. Рєпіна
 67. Романенко
 68. Романцова
 69. Руда
 70. Рябчун
 71. Савіцький
 72. Самборський
 73. Сац
 74. Свідерська
 75. Слюсаренко
 76. Сміян
 77. Соха
 78. Стаценко
 79. Степанченко
 80. Тарасишина
 81. Толкачов
 82. Троценко
 83. Туник
 84. Усенко
 85. Фасуляк Данило
 86. Фасуляк Дмитро
 87. Харченко
 88. Щаблика
 89. Юдаков
 90. Юрченко